Culte

Construită în 1904, biserica Sf. Cuv. Parascheva are formă de cruce, cu zid din cărămidă și învelită cu tablă, având o singură turlă. La exterior este zugrăvită, iar în planul superior se află medalioane cu chipuri de sfinți, pe frontispiciu este pictată rugăciunea din grădina Ghetsimani. Pictura interioară a fost realizată în nulei si restaurată în 1994. Biserica dispune de o clopotniță din cărămidă și învelită cu tablă.